Radio BULEBULE Paco Nogueiras

Venres, 20 Abril as 12:00 h

Prezo da entrada POR DETERMINAR

CEIP Anxo da Garda de Coruña

O evento non dispón da localización exacta