Radio BULEBULE Paco Nogueiras

Mercores, 25 Abril as 12:00 h

Prezo da entrada POR DETERMINAR

CEIP Salgado Torres da Coruña

O evento non dispón da localización exacta